55

TRANSPORT INTERMODALNY WKRACZA DO ROLNICTWA
 

Znane od dawna w transporcie drogowym, kolejowym i morskim rozwiązania nadwozi

wymiennych mają coraz większe zastosowanie w technice rolniczej. System nadwozi

UNIWERSAL to zestaw kilku nadbudów, które można w ciągu kilku minut przełożyć

na specjalnie przygotowanym do nich podwoziu. Obecnie firma Pomot oferuje

aż siedem różnych nadwozi wymiennych:

 

 

Chociaż w gospodarstwie rolnym za zastosowaniem nadwozi wymiennych przemawiają inne względy

niż w transporcie drogowym, to za wszystkim jak zwykle stoi ekonomia. Niektóre urządzenia pracujące

w gospodarstwie rolnym chociaż są niezbędne wykorzystuje się je sporadycznie (sezonowo). System

Uniwersal daje duże oszczędności finansowe już podczas zakupu. Z obliczeń wynika, że udział podwozia

w koszcie wyprodukowania całej przyczepy czy maszyny rolniczej może wynosić od 50 aż do 70%,

więc widać tu jakie oszczędności wchodzą w grę. Właściciel gospodarstwa kupuje tylko jedno podwozie

składające się z ramy z zaczepem transportowym i zestawem jezdnym oraz kilka nadwozi. Nadwoziem

może być skrzynia ładunkowa, zbiornik asenizacyjny, rozrzutnik obornika i inne. Operator nakłada na

podwozie nadwozie, które w danym momencie potrzebuje ..Dalsze oszczędności finansowe wynikają

z tańszej eksploatacji. Ograniczenie ilości podwozi w gospodarstwie do jednego sprawia, że jest ono

intensywniej wykorzystywane, wymaga mniej zabiegów obsługowo – konserwacyjnych, a nadwozia

parkujące na placu zajmują mniej miejsca niż tradycyjne maszyny.

Copyright 2011 POMOT