55

 

Dane techniczne i wyposażenie nadwozia jako urządzenia asenizacyjnego

 

  • Przeznaczenie: transport i rozlewanie gnojowicy, wody do podlewania itp.;
  • Wąż ssawny 6” o długości 6m wyposażony w złącza kulowe Perrot;
  • Wywrot do tyłu;
  • Pojemność zbiornika 10 m3;
  • Podciśnieniowy układ do napełnienia i nadciśnieniowy  do opróżniania zbiornika;
  • Sprężarka z napędem hydraulicznym – czas napełniania zbiornika do 5 min z głębokości 6m;
  • Tylna zasuwa 6” otwierana hydraulicznie;
  • Właz tylny o średnicy 900mm;
  • Cztery podpory nadwozia;
  • Dodatkowe zasuwy ręczne wyposażone w szybkozłącza. 
Copyright 2011 POMOT