55

 

ROLNICTWO PRECYZYJNE

Podwójny łańcuch * Spread Smart 1020p * GPS

 

Firma POMOT Chojna jako jedyna w Europie oferuje przyczepiane rozsiewacze z podwójnym przenośnikiem łańcuchowym sterowane za pomocą komputera
i systemu GPS zgodnego z precyzyjnym rolnictwem.

Opatentowana technologia Twin Chain  jako jedyna pozwala na pełną kontrolę nad dozowanym do wysiewu materiałem z dwóch stron rozsiewania.

 

    

                                                                                                                   

 uuu

             

   

 

 

Podwójny łańcuch i hydraulicznie napędzane talerze rozsiewające pozwalają na automatyczną regulację dawki nawozu  i szerokości rozsiewania do 40 metrów (indywidualnie  dla prawej i lewej strony)  za pomocą sterownika zamontowanego w rozsiewaczu współpracującego z komputerem w kabinie ciągnika i czujnika GPS.                                                                                  

       

           lan

 

ŁAŃCUCH

 

Łańcuch jest najlepszym "pozytywnym” przenośnikiem wysiewanego materiału
tzn. zawsze precyzyjnie podaje materiał do wysiewu.
- nie wymaga kalibracji rozsiewacza przed rozsiewaniem
- 100% dokładności wysiewanej dawki po ustawieniu według tabeli wysiewu
- łańcuch nie ślizga się po podłodze rozsiewacza gwarantując niezmienną  dawkę
- nie zostawia materiału na dnie zbiornika dzięki płycie teflonowej
- minimum 10 lat bezawaryjnej pracy 
- rozsiewa każdy materiał - nawóz, wapno, pomiot kurzy, kompost i inne

 

 

       

   

 

          x

 

 

TALERZE

 

Hydraulicznie napędzane 2 talerze rozsiewające gwarantują równomierną pracę.
- indywidualna regulacja prędkości talerzy umożliwia różnorodną szerokość
  wysiewu.
- indywidualna regulacja szerości pracy oferuje obustronny wysiew graniczny
- możliwość zwiększenia i zmniejszenia szerokości wysiewu umożliwia wysiewanie
  w niedostępnych miejscach
- 4 łopatki rozsiewające  talerzy dwukrotnie szybciej (częściej)
    wyrzucają nawóz i wapno
- trapezowy kształt wysiewu umożliwia sianie z tzw. ,,małą zakładką”
  co umożliwia  idealne wysianie materiału przy wysiewie granicznym 
  (cały materał trafia na pole do jego granicy). 
- zastosowanie talerzy o konstrukcji umożliwiającej rozsiewanie nawozów, wapna, pomiotu kurzego,kompostu

 

 

      

 

          555

 

 

 

 

 

TWIN CHAIN

 

Opatentowana technologia podwójnego łańcucha Twin Chain steruje
indywidualnie prawym i lewym łańcuchem co w połączeniu z indywidualnie
sterowanymi talerzami rozsiewającymi zapewnia  najlepszą dostępną na
rynku możliwość sterowania wysiewanego materiału w przyczepianych
rozsiewaczach.

Co to oznacza w praktyce?
- wraz ze zmianą szerokości pracy automatycznie zmieniają się prędkości
obrotowe  talerzy rozsiewających oraz również prędkości przesuwania
się łańcuchów przenośnika  łańcuchowego.
- daje możliwość zmiany szerokości  rozsiewania bez zmiany dawki na hektar.
- chroni przed podwójnym nawożeniem tego samego miejsca.
- umożliwia indywidualne zatrzymywanie łańcuchów

 

 

         56

   

 

 

 

HYDRAULIKA

 

Do sterowania rozsiewaczem z systemem Twin Chain firma POMOT stosuje
proporcjonalny 4 sekcyjny zawór elektrohydrauliczny regulujący przepływ
oleju  dla poszczególnych silników tj.
  2 silnik napędzające przenośniki łańcuchowe i
  2 silniki napędzające talerze rozsiewające.
- dwa tryby pracy rozdzielacza z pompami o (zmiennym  wydatku) oraz
  z pompą z  Load Sensing
- przewody stalowe wbudowane w instalację elektryczną służą jako radiatory
- zawór ma wbudowany czujnik temperatur oraz ciśnienia wyświetlane
   w kabinie  ciągnika.
- kontroler FCU odpowiada za sterowanie cewkami elektrohydraulicznymi

 

 

 

            s

 

 

 

FCU

 

Sterownik rozsiewacza FCU jest wynikiem 20 letnich prac doświadczalnych
firmy TRANSPREAD w zakresie komputerowego sterowania procesami rozsiewania.
W Europie i na świecie nie ma innego tak skontruowanego rozsiewacza który
 umożliwia:
- pracę z dwoma typami rozsiewaczy
  tj. pojedyńczym łańcuchem i podwójnym łańuchem
- pracę z zasilaniem 12 V i 24V ( nie wymaga przetwornicy)
- wodo i pyłoszczelne połączenia kablowe, które  gwarantują stabilne połączenie
- zredukowanie ilości przewodów elektrycznych do minimum
- zastosowanie modemu Bluetooth z adresem MAC, który umożliwia komunikację
   bezprzewodową FCU z komputerem w ciągniku
- złącze czujnika ciśnienia  informujące  operatora o ciśnieniu w układzie hydraulicznym

 

    

       3

 

 

 

 

 

 

TRANSPREAD

 

 

Komputer sterujący pracą rozsiewacza Spread Smart 1020p oferuje najbardziej
 przyjazne dla operatora rozwiązania, które ułatwiają obsługę rozsiewacza.

Umożliwia pełną kontrolę nad rozsiewanym materiałem z kabiny.
- komputer zamontowany w kabinie ciągnika na dużym stabilnym uchwycie.
- uchwyt regulowany w dwóch płaszczyznach pozwala na umieszczenie
  komputera w widocznym miejscu
- bez przewodu łączącego komputer ze sterownikiem rozsiewacza FCU
- bez wtyczek - bezprzewodowe połączenie Bluetooth o zasięgu do 100m
- komputer łączy się z FCU według wprowadzonego do komputera adresu
  MAC sterownika
- czytelny ekran przestawiający najważniejsze dane przed uruchomieniem
 rozsiewacza tj: zaplanowaną dawkę, nazwę wysiewanego materiału,
 jego gęstość, szerokość pracy itp.

 

 

 

Dopełnieniem wygodnej obsługi rozsiewacza jest przewodowy pilot USB.
Pilot umożliwia wygodne sterowanie rozsiewaczem z siedzącej pozycji kierowcy.
Kierowca  trzymając  pilota w ręce steruje wszystkimi funkcjami rozsiewacza.

 

 

 

 rt

 

 

 

 

 

 

 PACHWORK

 

Komputer Black Box Advanced posiada wszystkie funkcje komputera Spread Smart
1020c jednoczesnie jest doposażony w zaawansowane funkcje GPS oraz program
do  precyzyjnego wysiewu.

Dodatkowymi zaletami oferowanymi przez komputer Blax Box Advanced  są:
- siedmiocalowy 7" jasny wyświetlacz dotykowy z menu w języku polskim uzupełniony
  pilotem
- Antena GPS z możliwością korekcji pozycji dokładnie w punkcie środka agregatu
   rozsiewającego zwiększa dokładność wysiewania
- Wytyczanie ścieżek technologicznych  zwiększa dokładność przejazdu.
- Umożliwia wstrzymanie aktualnej pracy do kolejnego załadunku
- Standardowo pozwala na rozpoczęcie i zatrzymanie funkcji rozsiewania przyciskiem
  pilota
- Wbudowany modem 2G umożliwia zdalną komunikację  za pomocą serwisu
   WebTrack 3 dzięki czemu na bieżąco można śledzić położenie rozsiewacza
- Po wykonanej pracy można zdalnie przesłać informacje do firmy w celu
  potwierdzenia  wykonania pracy.Otrzymane od operatora potwierdzenie
   jest dowodem na wykonanie zleconej pracy co dla firm usługowych umożliwi natychmiastowe wystawienie faktury za usługę.

Copyright 2011 POMOT