Kundenservicetel 03
+48 91 414 13 55

Aktuellen

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP URZĄDZEŃ [POBIERZ]


Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "POMOT" Sp. z o. o.
ul. Słowiańska 2
74 – 500 Chojna
w dniu 16 lipca 2010r.
zawarło umowę o dofinansowanie Projektu


"Podniesienie konkurencyjności PUP POMOT Sp. z o.o. w Chojnie poprzez innowacyjne inwestycje"
umowa nr UDA-RPZP.01.01.02-32-012/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka – Innowacje – Technologie"
Działanie 1.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje"
Poddziałanie 1.1.2 "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa"


ue 03Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W skład Projektu wchodzi zakup następujących urządzeń:

 

Lp.

Rodzaj zakupów

1.

Automatyczna przecinarka taśmowa MACC SPECJAL 380 A

2.

Forma do wyoblania dennic Ø 1800 mm

3.

Sprężarka śrubowa AIRPOL 55

4.

Wieża do czyszczenia 1P-500

5.

Pakiet Solid Works Professional

6.

Podnośnik indukcyjny typ L160 C o udźwigu 160 kG

7.

Podnośnik indukcyjny typ E240 C o udźwigu 240 kG

8.

Waga samochodowa TM 60/16

 

Zakończenie realizacji projektu ustalone zostało na dzień 23.12.2010r.

 

 

DOTACJE UNIJNE:


Copyright 2011 POMOT